Dịch vụ dinh dưỡng tại Bệnh viện

09:19 - 23/03/2019

Với chất lượng cuộc sống được nâng cao và người dân ngày càng có ý thức hơn về sức khỏe cá nhân, các Bệnh viện và các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, ngày càng chú ý hơn về vấn đề dinh dưỡng. Tuy nhiên, phần lớn các bệnh viện tại Việt Nam chưa có bộ phận dinh dưỡng đủ năng lực hay cơ sở vật chất cũng như chuyên môn để cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho bệnh nhân. Với tình hình đó, ngày càng nhiều Bệnh viện kêu gọi các tổ chức tư nhân cung cấp các dịch vụ dinh dưỡng này tại Bệnh viện.

Nhìn thấy được nhu cầu và mong muốn được đóng góp cho cộng đồng, chúng tôi đã triển khai dịch vụ dĩnh dưỡng để tư vấn cũng như cung cấp dinh dưỡng phù hợp không chỉ cho bệnh nhân mà con cả y bác sĩ. Thời gian qua, chúng tôi đã thiết lập một căng tin mới hiện đại với đẩy đủ trang thiết bị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội với công suất lên đến gần 5000 suất ăn mỗi ngày, cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Chúng tôi sẽ mở rộng việc triển khai dịch vụ này ra các bệnh viện khác tại Việt Nam.