Dược phẩm

09:21 - 23/03/2019

Doanh thu ngành dược trong những năm qua tại Việt Nam đã đóng góp gần 2,4% GDP và chiếm 34% chi phí y tế tại Việt Nam. Trong thời gian tới, doanh thu được dự báo tăng trưởng khoảng 14% mỗi năm (Giá trị theo Việt Nam đồng). Với thị trường tăng trưởng nhanh như vậy, một số cổ đông của Forincons đã nắm giữ cổ phần tại công ty 4T Pharma, một công ty nắm giữ quyền độc quyền phân phối các sản phẩm của hãng Kin và một số dược phẩm chống ung thư tại Việt Nam. Công ty 4T Pharma hiện đang tìm kiếm các cơ hội làm đại lý độc quyền cho một số hãng dược phẩm Châu Âu. Forincons dự định tăng cường số lượng dược phẩm phân phối tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các cổ đông của Forincons cũng đang hợp tác với một công ty đặt tại Singapore để triển khai một chuỗi các nhà thuốc.